Партнери

Иван Дебарлиев
Партнер

Повеќе

Драган Дамески
Партнер

Повеќе

Емилија Келешоска Шољаковска
Партнер

Повеќе

Јасмина Илиева Јовановиќ
Партнер

Повеќе

Љупчо Цветковски
Партнер

Повеќе

Адвокати

Ема Димитриевска
Адвокат

Повеќе

Ален Никочевиќ
Адвокат

Повеќе

Мартина Анѓелковиќ
Адвокат

Повеќе

Димитар Алексов
Адвокат

Повеќе

[/col]

Марија Христовска
Адвокат

Повеќе

Милена Спасовска
Адвокат

Повеќе

Соработници

Кристина Бачовска Синколи
Соработник

Повеќе

Ристе Георгиевски
Соработник

Повеќе

Бојан Стојановски
Соработник

Повеќе

Ања Стефановска
Соработник

Повеќе