Области на работа

Биографија

Ана Павловска стана дел од адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во 2015-та година. Истата година се стекнува со  титулата Магистер по право од областа на граѓанско материјално и граѓанско процесно право на Правниот факултет „ Јустинијан Први“ во Скопје. Нејзиното претходно работно искуство  се сведува на работа во Адвокатско друштво во Скопје во областа на работа Енергетика и Животна средина. Нејзини главни области на работа се корпоративно право, парнични постапки, заштита на потрошувачите како и финансии и оданочување преку учество во различни проекти.

Ана Павловска
АДВОКАТ

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: pavlovska@ddklaw.com.mk