Области на работа

Биографија

Димитар Николовски стана дел од адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска на почетокот од 2016 година. Неговото претходно работно искуство вклучува работење во Апелациониот Суд Скопје во областа на граѓанското право. Неговата работа во адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска опфаќа решавање на правни прашања од областа на граѓанското и корпоративното право, изготвување на правни мислења од различни области на правото, спроведување на постапки пред институциите на Република Македонија и учествува во проекти за недвижности.

Димитар Николовски
Соработник

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: associate11@ddklaw.com.mk