Области на работа

Биографија

Ива Џугуманова е соработник, која стана дел од адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од почетокот на 2016 година.
Дипломира во 2009 година на Правниот факултет Јустинијан Први Скопје. Своите мастер студии ги продолжува на истиот факултет каде магистрира во областа на меѓународното финансово право.  Нејзиното претходно работно искуство вклучува работа од областа на банкарското работење.
Како член од тимот има учествувано во спроведување и подготовка на due diligence анализа за различен профил корпоративни трансакции. Во рамките на својата работа таа учествува во изготвувањето на правни мислења, главно во областа на корпоративното и трговското право.

Ива Џугуманова
Соработник

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: associate9@ddklaw.com.mk