Области на работа

Биографија

Кристина Бачовска Синколи sе придружи на ДДК во 2017 година. Своето високо образование го има завршено на Правниот факултет во Скопје, каде ги завршува и своите постдипломски студии од областа на деловното право, со особен фокус на меѓународните трансакции. Нејзините области на работа вклучуваат антимонопол и конкуренција, спојувања и преземања и други статусни прашања, структуирање и состав на договори за пренос на удел, изработка на правна длабинска анализа како и советување на клиенти од повеќе сектори на индустријата при нивното секојдневно работење.

Кристина Бачовска Синколи
Соработник

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: associate8@ddklaw.com.mk