Области на работа

Биографија

Олга Стрезоска стана дел од тимот на Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во декември 2017-та година. Во ноември истата година се стекнува со титулата Магистер по граѓанско материјално и граѓанско процесно право на Правниот факултет „ Јустинијан Први“ во Скопје на темата ’’Правен статус на ембрионот, со посебен осврт на старателство на ембрионот‘‘.Нејзиното претходно работно искуство се сведува на работа во Адвокатско друштво во Скопје во областа на граѓанското право како и учества на различни проекти.

Олга Стрезоска
Соработник

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: associate4@ddklaw.com.mk