Нови измени во Законот за градежно земјиште

Владата на Република Македонија, во својата програма за периодот 2014-2018 година, воведува проект со кој ќе се овозможи електронско склучување на договори за купување на недвижен имот. За целите на спроведување на проектот, потребно е изработи и соодветна законска измена која би била воведена во рамките на Законот за градежно земјиште, со што ќе се уредува постапката за електронска продажба на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, како и за начинот на склучување на договори за недвижен имот купување. Затоа, измена на одредбите од Законот за градежно земјиште е неопходна.

Новиот Закон за градежно земјиште се заснова на принципите на гаранција на правото на сопственост и неговата правна заштита, креирање на правата и обврските што служи за добро на поединецот и на заедницата, се прави разлика на правата врз градежното земјиште од правата на објектот, воспоставување профитабилен односите во областа на градежното земјиште, транспарентност во процесот на продажба на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија и ефикасноста во процесот на продажба на градежно земјиште.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *