Области на работа

Биографија

Александар е адвокат и застапник за заштита на интелектуалната сопственост.

Положил правосуден испит и примен е во Адвокатската комора на Македонија во 2000 година. Александар има долгогодишно искуство во корпоративното и трговското право, право на интелектуална сопственост (трговски марки, авторски права, интернет домени), фармацевтско право, правни работи, спојувања и превземања, како и забележително искуство во судски спорови во комерцијалното и граѓанското право.

Неговиот интерес за управување со интернет беше награден со членството во  IPC – Одделението интелектуална сопственост на ICANN и денес е осоновачки член и првиот координатор на ИГФ МКД – Форумот за управување со интернет во Македонија.

Александар се придружи на ДДК  доаѓајки од водечка позиција во една од најистакнатите адвокатски канцеларии во Скопје.

Александар Ичоќаев
Of Counsel

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адресаichokjaev@ddklaw.com.mk

Share this: