Области на работа

 

Биографија

Никочевиќ Ален стана дел од адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од 2011 година. Претходно има работено во нотарска канцеларија во областа на правни формалности и сертификација на писмена и акти. Тој работи во секторот за парница во адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска, главно со домашни клиенти и на предмети поврзани со сите видови граѓански спорови, парнични постапки, јавни набавки и стечајни постапки, а, исто така, и учествува во проекти за недвижности.

Ален Никочевиќ
Адвокат

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: nikocevik@ddklaw.com.mk