Области на работа

Биографија

Ристе Георгиевски стана дел од адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во 2017-та година. Истата година се стекнува со титулата Магистер по право од областа на деловно право на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје. Неговото претходно работно искуство го стекнал во Адвокатско друштво во Скопје во областа на работа надомест на штета и платни налози. Негови главни области на работа се работни односи, антимонопол и конкуренција, постапка за регулирање на престој на странци во Р.Македонија и обезбедување на работни дозволи за странци, постапка за издавање на дозволи и одобренија за градба.

Ристе Георгиевски
Адвокат

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: georgievski@ddklaw.com.mk