БИОГРАФИЈА

Ања Стефановска стана дел од тимот на Адвоктско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во август 2018-та година. Во Јули 2020 година се здоби со титулата Магистер по правни науки од областа на Финансии и Финансово право при Правен Факултет “Јустинијан Први“ во Скопје. Од Април 2022 година, таа е член на Адвокатската Комора на Македонија и продолжува да го надополнува тимот како адвокат.

Share this: