Области на работа

Биографија

Кристијан Пејиќ се придружи кон адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во 2019-та година. Истата година магистрирал на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје, на катедрата на деловно право, со труд во областа на правното уредување на интернетот во европскиот дигитален пазар.

Неговото претходно работно искуство го здобил во областа на даночното и правното советување, стекнато во меѓународната консултантска компанија E&Y. Негови главни области на работа во ДДК се бизнис, корпоративно, спојувања и преземања, парница, енергетика и животна средина како и советување на клиенти од повеќе сектори на индустријата при нивното секојдневно работење. Има одлични познавања од англиски (CAE и IELTS) и германски јазик (DSD II) и добро познавање од шпанскиот јазик.

Кристијан Пејиќ
Соработник

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: associate5@ddklaw.com.mk