БИОГРАФИЈА

Маја Дејановска стана дел од тимот на Адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во октомври 2021 година. Истата година во месец Мај ги заврши постдипломските студии при Правниот факултет Јустинијан Први– Скопје, насока Деловно право. Нејзиното образование го продолжува на Правниот факутет при Универзитетот во Загреб, Р.Хрватска. Области од особен интерес во работењето и се енергетика и животна средина како и интелектуална сопственост. Активно зборува и владее пет јазици.

Share this: