Области на работа

Биографија

Марија Христовска стана дел од Адвокатското друштво Дебарлиев Дамески и Ќелешоска во 2018 година. Дипломираше на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје во 2014 година каде заврши и Мастер студии од областа на деловното право во 2016 година со теза “Правно уредување на банкарските депозити во Република Македонија”. Правосудниот испит го положи во 2017 година. Нејзиното искуство се сведува во неколку адвокатски канцеларии во Скопје во областа на деловно право и корпоративни промени, платни налози, состав на договори. Има учествувано на повеќе семинари меѓу кои и семинарот за Основни човекови права – Human rights Internship Program and Training – март и април 2016, учество на ДЕНОВИ НА КАРИЕРА- 2015. Главни области на работа се парница и арбитража, недвижности и градежништво, корпоративно, спојувања и преземања.

Марија Христовска
Адвокат

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: hristovska@ddklaw.com.mk