БИОГРАФИЈА

Владимир Костоски стана дел од Адвокатското Друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во Јуни 2021 година. Владимир има повеќегодишно искуство во работа со домашни и странски клиенти во областа на корпоративното право. Тој работи со домашни и странски клиенти при обезбедување на правни услуги и поддршка согласно потребите кои произлегуваат од секојдневното работење на клиентите. Негови области на експертиза се трговското право, деловното право и корпоративно управување, инвестиции, работни односи и изработка на правни анализи/мислења од најразлични области. Владимир има непречена писмена и усмена комуникација на Англиски и Српски јазик. Член е на Адвокатската Комора на РСМ.

Share this: