БИОГРАФИЈА

Јасмина Илиева Јовановиќ е адвокат и на адвокатското друштво ДДК е се приклучи во 2005 година. Нејзини области на експертиза се трансакции на пазарот на капитал, почитување на законите на конкуренција, јавни набавки и регулаторни прашања. Клиентите ја посочуваат како еден од највпечатливите адвокати во компанијата. Таа е член на Адвокатската Комора на Македонија.

Share this: