БИОГРАФИЈА

Иво се приклучи кон тимот на Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во октомври 2020 година. Од јули 2021 година, тој е член на Адвокатската Комора на Република Северна Македонија и продолжува да го надополнува тимот како адвокат. Иво е ангажиран во советување како на странски, така и  на домашни клиенти, доминантно фокусирајќи се на корпоративни и регулаторни прашања.

 

Share this: