БИОГРАФИЈА

Ема Димитриеска е дел од адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од 2012 година. Нејзиното претходно искуство вклучува работа во Основен суд Скопје I во Скопје. Таа работи со домашни и странски клиенти при обезбедување на правни услуги и поддршка согласно потребите кои произлегуваат од секојдневното работење на клиентите. Нејзини области на експертиза се работни односи, парница, јавни набавки и јавно-приватно партнерство, како и постапки за регулирање на престој на странци во Р. Македонија и обезбедување на работни дозволи за странци.

Share this: