• Управување со средства

  • Градежништво

  • Развој

  • Решавање на спорови

  • Финансирање

  • Закуп и лизинг

  • Управување

  • Продажба и купување

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

Застапување на турска градежна компанија во неколку градежни проекти (фабрики, деловни објекти и комунална инфраструктура)

Застапување на меѓународна групација за управување со недвижности во спорови поврзани со недвижности пред судовите во Македонија

Застапување на банки во финансирање на градежни проекти (изградба на Скопје Сити Мол)

Застапување на гринфилд инвестиции на австриска компанија во изградба на деловен центар

Советување и спроведување на постапка за сложена размена (купопродажба) на недвижност помеѓу две македонски компании

Share this: