За нас во ДДК, знаењето, посветеноста и резултатот се стандард, а не цел. Овие последователни константи се синтетизирани во тринаесетгодишната практика на Адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска…

Нашиот начин на работење е изграден врз наследството на сопствените постигнувања, врз страста за правото, врз искуствените вештини, кои лежат во суштината на нашата деловна култура. Тоа се клучните професионални и лични вредности кои што нè прават поразлични од другите. Тоа е таа препознатлива ДНК на ДДК!

Специјализирани за деловно и корпоративно право, без оглед дали станува збор за голема интернационална корпорација или за мал бизнис, ДДК испорачува професионален однос и ефикасен процес кој, низ внимателно негуваната атмосфера на тимска работа, има за цел да дава беспрекорна правна услуга. Друштвото е посветено на обезбедување правни услуги на одговорен, сигурен, одмерен и етички начин, прилагодени на специфичните потреби на секој клиент.

ДДК е водена од стремежот да биде првиот избор на правен застапник на кој што клиентот ќе му ги довери своите работи во Република Македонија.