• Е-трговија и Интернет

  • Договори за информатичка технологија и телекомуникации

  • Решавање на спорови и парнични постапки

  • Медиуми и забава

  • Заштита на приватност и податоци

  • Регулаторни прашања

  • Технолошки развој и лиценцирање

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

Застапување на најголемиот телекомуникациски оператор во Република Македонија

Застапување на еден од најголемите светски оператори на Интернет услуги, кој започна да работи на територијата на Република Македонија

Советување на една од најголемите американски медиумски корпорации, која обезбедува финансиски податоци преку финансиски софтвер и платформа за тргување со финансиски инструменти на професионалци од областа на финансиите

Обезбедуваме совети на четвртиот по големина светски медиумски конгломерат во трансакција за телевизиско емитување и лиценцирање на нивните канали на територијата на Република Македонија

Обезбедуваме совети на втората по големина американска кабловска телевизиска мрежа во трансакција за телевизиско емитување и лиценцирање на нивните канали на територијата на Република Македонија

Share this: