Вашите прашања, коментари и сугестии можете ди ги испратите директно преку нашата веб страница или со праќање на порака на: info@ddklaw.com.mk

контакт телефони: +389 2 3136 530; +389 2 3215471;
факс: +389 2 3215 470

Име и презиме (задолжително)

Email (задолжително)

Наслов

Порака

Share this: