• Воздушна пловидба

  • Решавање на спорови и парнични постапки

  • Правна длабинска анализа

  • Преговори

  • Проектни договори

  • Финансирање на проекти

  • Јавно здравство

  • Јавно-приватно партнерство

  • Јавни набавки

 

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

Застапување на американски авионски компании во постапки за повторно поседување и дерегистрација на авиони пред Агенцијата за цивилна воздушна пловидба на Македонија

Консултатски услуги на општина во постапка за доделување концесија и ЈПП за ИРП (изгради-работи-пренеси) на ски-центар

Консултантски услуги на шпански и македонски компании во врска со ИРП (изгради-работи-пренеси) за автопат во западна Македонија (Коридор 8)

Застапување на германска компанија во постапка за ИРП (изгради-работи-пренеси) за четири мали хидроелектрични централи

Консултантски услуги на конзорциум од турски и дански компании во врска со проект за воспоставување систем за наплата на патарини на патиштата во Македонија

Застапување на холандска компанија во постапка за ЈПП во центар за здравствена заштита

Консултантски услуги на најголемата американска организација за клиничко испитување во постапка за спроведување клинички испитувања во Македонија

Застапување на австриска компанија во постапка за доделување концесија за ИРП (изгради-работи-пренеси) за повеќе хидроелектрични централи

Консултантски услуги на конзорциум на француски компании и компании од Обединетото Кралство во врска со модернизација на аеродромите во Скопје и Охрид и изградба на аеродром во Штип

Share this: