БИОГРАФИЈА

Иван Дебарлиев е еден од основачите и партнер во адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска. Тој раководи со секторот за големите клиенти (давање услуги од надворешни субјекти) во адвокатската канцеларија ДДК. Г-дин Дебарлиев е искусен двојазичен преговарач, чии медијаторски и аналитички вештини се непроценливи во решавање на многу сложени спорови. Негови главни области на експертиза вклучуваат стопански парнични постапки, арбитража, електронски комуникации и спојувања и преземања. Тој е член на Адвокатската комора на Македонија, на Меѓународното здружение на правници (UIA) и на Меѓународната адвокатска комора (IBA).

Share this: