БИОГРАФИЈА

Ангела Јошевска стана дел од тимот на Адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во октомври 2021 година, со што во истиот месец се здоби со титулата Магистер по правни науки од областа на граѓанско процесно и граѓанско материјално право при Правниот факултет “Јустинијан Први” Скопје. Таа има искуство во областа на деловното право, работните односи, парница и градежништво.

Share this: