DDK Вработува

Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА објавува оглас за вработување на следниве позиции:

ПОСТАР АДВОКАТ

Потребни квалификации:

 • Завршен Правен факултет;
 • Положен правосуден испит;
 • Најмалку 5 години работно искуство како адвокат во адвокатска канцеларија;
 • Активно познавање на Англискиот јазик;
 • Познавање и на Германски јазик се смета за предност;
 • Напредна работа со компјутер и MS Office.

Потребно работно искуство во следниве области:

 • изготвување на писмени правни мислења и давање на правни консултации од област на трговско, корпоративно, финансиско, стопанско и деловно право;
 • водење или координирање на проекти од област на трговско, корпоративно, финансиско, стопанско и деловно право;
 • длабинска анализа на компании (legal due diligence);
 • практично познавање на материјалните прописи од областа на заштита на конкуренција, заштита на лични податоци, електронски комуникации, трговски друштва, хартии од вредност, финансирање, енергетика, даночно, граѓанско, стопанско, работно, стечајно и друго сродно право;
 • изготување на акти и документи за сите погоренавдени проекти и правни области;
 • редовна и секојдневна комуникација со клиенти;
 • самостојно, стручно и професионално постапување по горенаведените точки.

Плата по договор.

АДВОКАТ

Потребни квалификации:

 • Завршен Правен факултет;
 • Положен правосуден испит;
 • Работно искуство како адвокат во адвокатска канцеларија;
 • Активно познавање на Англискиот јазик;
 • Познавање и на Германски јазик се смета за предност;
 • Напредна работа со компјутер и MS Office;

Потребно работно искуство во следниве области:

 • изготвување на писмени правни мислења и давање на правни консултации од област на трговско, корпоративно, финансиско, стопанско и деловно право;
 • водење или координирање на проекти од област на трговско, корпоративно, финансиско, стопанско и деловно право;
 • длабинска анализа на компании (legal due diligence);
 • практично познавање на материјалните прописи од областа на заштита на конкуренција, заштита на лични податоци, електронски комуникации, трговски друштва, хартии од вредност, финансирање, енергетика, даночно, граѓанско, стопанско, работно, стечајно и друго сродно право;
 • изготување на акти и документи за сите погоренавдени проекти и правни области;
 • редовна и секојдневна комуникација со клиенти;
 • самостојно, стручно и професионално постапување по горенаведените точки.

Плата по договор.

АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ

Потребни квалификации:

 • Завршен Правен факултет;
 • Активно познавање на Англискиот јазик; познавање на втор јазик се смета за предност;
 • Напредна работа со компјутер и MS Office.

Плата по договор.

Сите заинтересирани кандидати да достават CV на Македонски и Англиски јазик на е-маил адреса на Адвокатско друштво ДДК: info@ddklaw.com.mk

Ве молиме во Вашето CV наведете практични искуства на конкретни проекти од правните области наведени погоре.

Рок за пријавување е до 12.09.2022 година.

 

 

 

 

Share this: