Партнери

Иван Дебарлиев
Партнер

Повеќе

Драган Дамески
Партнер

Повеќе

Емилија Келешоска Шољаковска
Партнер

Повеќе

Јасмина Илиева Јовановиќ
Партнер

Повеќе

OF COUNSEL

Александар Ичоќаев
Of Counsel

Повеќе

Адвокати

Ема Димитриевска
Адвокат

Повеќе

Милена Спасовска
Адвокат

Повеќе

Соработници

Ања Стефановска
Соработник

Повеќе